My paintings are a reflection of reality. The invisible emotional wavelength is mixed with recognisable fragments creating images of the complex union between reality and the subconscious. I do not paint in order to record reality with a specific perspective or role, but rather to evoke thoughts and questions for the viewer to reflect upon. Through my paintings I have long studied the individual and the possibility his or her existence, their character, origin, limits, etc. I paint topics which, beneath the surface, explore power relations, behaviour, identity, cultural frames of reference, morality, and ethics.

My most recent paintings contain references to the once again intensified political situation in the world. Various conflicts, wars, economic crises, short-sighted economic greed, and the abuse of human rights threaten the stability of our societies and human rights. Generations to come should not be deprived of the possibility of a good future due to our ignorance. The ability to feel empathy is not always self-evident but nevertheless is perhaps the most important human characteristic.

I aim for a comprehensive painting method, in which social philosophy and surrounding time are connected with presence and the physicality of painting. During the long methodical painting sessions individual decisions are often very quick and experimental, even though my painting technique is based on years of experience. The expressions realised with runny acrylics in a horizontal position are conveyed on the canvas by flowing premeditated colour surfaces, movements, and brush strokes. Concentration is an integral part of my work.

Sirpa Särkijärvi

Maalaukseni heijastelevat todellisuutta. Näkymätön tunnetaso sekoittuu tunnistettaviin fragmentteihin, luoden kuvia toden ja piilotajunnan monimutkaisesta liitosta. En maalaa tallentaakseni todellisuutta tietystä näkökulmasta tai roolista, haluan pikemminkin herättää ajatuksia ja kysymyksiä pohdittavaksi. Olen pitkään tutkinut maalauksissani yksilöä; hänen olemisensa mahdollisuutta, luonnetta, alkuperää, rajoja jne. Kuvaan aiheita, joissa pinnan alla pohditaan valtasuhteita, käyttäytymistä, identiteettiä, kulttuurillista viitekehystä, moraalia ja eettisyyttä.

Viimeisimmissä maalauksissani voi nähdä viittauksia mm. jälleen kiristyneeseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Monenlaiset konfliktit, sodat, talouskriisit, lyhytnäköinen taloudellinen ahneus ja ihmisoikeuksien polkeminen uhkaavat yhteiskuntien vakautta ja ihmisoikeuksia. Emme saisi riistää uusilta sukupolvilta mahdollisuutta hyvään tulevaisuuteen ajattelemattomuuttamme. Kyky empatiaan ei ole aina itsestäänselvyys, mutta se on ihmisen ominaisuuksista kenties kuitenkin tärkein.

Pyrin kokonaisvaltaiseen maalaustyöskentelyyn, jossa yhteiskuntafilosofinen pohdinta ja ympäröivä aika ovat sidoksissa läsnäoloon ja maalaamisen fyysisyyteen. Pitkäkestoisissa metodisissa  maalaussessioissa yksittäiset ratkaisut kankaalla ovat välillä hyvinkin nopeita ja kokeellisia – vaikkakin työskentelyn perusta on vuosien tuoma kokemus. Juoksevilla akryyliväreillä vaakatasossa toteutettava ilmaisu välittyy kankaalla yhteen soljuvina harkittuina väripintoina, liikkeinä ja vetoina. Keskittyminen on olennainen osa työskentelyä.

Sirpa Särkijärvi